Pengertian Akhlak

Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله , نحمده و نستعينه ونستغفره , ونتوب إليه , ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي
له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
, بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق , ليظهره على الدين كله , بعثه الله تعالى بين
يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا , وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا , فبلغ الرسالة ,
وأدى الأمانة , ونصح الأمة , وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين , ووفق
الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته , واهتدى ديه , وخذل الله بحكمته
من شاء من عباده , فاستكبر عن طاعته , وكذب خبره , وعاند أمره , فباء
بالخسران والضلال البعيد

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji,
meminta pertolongan dan memohon ampunan serta bertaubat.
Kami memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwajiwa
kami serta keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa
yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang
dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Ia sesatkan,
maka tiada satu pun juga yang dapat memberikan petunjuk
kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk
disembah kecuali hanya Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan
utusan-Nya.

Allah telah mengutusnya dengan petunjuk dan
agama yang benar, agar Dia memenangkannya di atas agama-agama
seluruhnya. Allah telah mengutusnya sedang kiamat
telah dekat masanya, sebagai pemberi kabar gembira dan
peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah
dengan izin-Nya, serta untuk menjadi cahaya yang menerangi
alam semesta. Lalu, dia pun menyampaikan risalah (ajaran agama Islam), melaksanakan amanah, memberi nasehat kepada
umat, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya
hingga datang kematian kepadanya.

Kemudian. Allah
pun memberi taufik (hidayah atau petunjuk) kepada orang yang
Ia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya untuk menyambut
dakwah beliau, sehingga hamba tersebut mengambil petunjuk
hanya dari petunjuk beliau. Dan Allah juga dengan
kebijaksanaan-Nya membiarkan (tersesat) orang yang Ia
kehendaki di antara hamba-hamban-Nya, maka ia pun sombong
dari ketaatan kepada Nabi-Nya, mendustakan kabar yang
datang darinya, tidak mau mengikuti perintahnya. Maka, hamba
tersebut kembali dengan kerugian dan kesesatan yang sejauhjauhnya.
Amma ba’du:

Pada pembahasan kali ini, akan kami ulas sebuah tema yang berkisar seputar kemuliaan akhlaq dan budi pekerti yang luhur.

Al-Khuluq (bentuk mufrad/tunggal dari kata akhlaq -pent) berarti perangai atau kelakuan, yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama:” Gambaran batin seseorang “. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai dua gambaran :

1. Gambaran zhahir (luar): Yaitu bentuk penciptaan yang telah Allah jadikan padanya sebuah tubuh. Dan gambaran zhahir tersebut di antaranya ada yang indah dan bagus, ada yang jelek dan buruk, dan ada pula yang berada pada
pertengahan di antara keduanya atau biasa-biasa saja.

2. Gambaran batin (dalam): Yaitu suatu keadaan yang melekat kokoh dalam jiwa, yang keluar darinya perbuatanperbuatan, baik yang terpuji maupun yang buruk (yang dapat dilakukan) tanpa berfikir atau kerja otak.

Dan gambaran ini juga ada yang baik jika memang keluar dari akhlaq yang baik, dan ada pula yang buruk jika keluar dari akhlaq yang buruk. Inilah yang kemudian disebut dengan nama “khuluq” atau akhlaq. Jadi, khuluq atau akhlaq adalah gambaran batin yang telah ditetapkan pada seseorang.

Dan wajib bagi setiap muslim untuk berperilaku dengan akhlaq yang mulia ini. Karena, sesuatu yang berharga dari tiap-tiap benda merupakan sesuatu yang baik dari benda tersebut, dan di antaranya adalah perkataan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada Mu’adz bin Jabal:

إياك وكرائم أموالهم

”…dan hati-hatilah dari harta-harta mereka yang berharga…”1,
yakni ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengambil zakat dari penduduk kota Yaman.

Maka, setiap orang harus berusaha agar hati atau gambaran batinnya menjadi mulia. Sehingga ia mencintai kemuliaan dan keberanian, juga mencintai sifat santun dan kesabaran. Ketika bertemu dengan sesama hendaknya ia menampakkan wajah yang berseri-seri, hati yang lapang, dan jiwa yang tenang.

Dan semua sifat-sifat di atas merupakan bagian dari akhlaq yang mulia. Telah bersabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا

“Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaqnya”2.

Maka, sudah sewajarnya jika pembicaraan ini selalu berada di depan mata seorang mukmin. Karena, jika seseorang mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menjadi figur yang sempurna keimanannya kecuali dengan memperbaiki budi
pekertinya, maka hal ini akan menjadi sebuah pendorong baginya untuk berperilaku dengan budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang tinggi mulia, serta ia akan meninggalkan perbuatan yang rendah dan hina.

Sumber:

Dari E-book berjudul Makarimul Akhlak, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah

_____________

1. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, No (1496) di Kitaabuz Zakaah, dan Imam Muslim, No (29) di Kitaabul Iimaan.

2. Dikeluarkan oleh Abu Daud, No (3682) di Kitaabus Sunnah, dan Tirmidzi, No (1162) di Kitaabur Radhaa’, dan dalam riwayatnya ada tambahan:” Dan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik terhadap kaum wanita “, dan dikeluarkan juga oleh Iman Ahmad di kitab Al-Musnad (2 / 472), hadits tersebut ada di kitab Shahiihul Jaami’, No (1230 , 1232).

Iklan

About Cipto Abu Yahya

Saya hanyalah pedagang ukm yang tidak tertarik untuk dikenal oleh orang banyak. Tapi manfaat yang bisa saya usahakan, diharapkan dapat dirasakan oleh banyak orang..

Apa Komentar Anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: